Agile talent is één van onze expertisegebieden
Gericht op toekomstbestendig worden van organisaties

Agile talent

De Vroedt & Thierry staat als executive search bureau bekend om de vernieuwende manier van kijken naar talent. Kennis veroudert snel onder invloed van de technologische ontwikkelingen en digitalisering. Dit heeft niet alleen impact op bedrijven, maar ook op de mensen die er werken. Hun IQ, ervaring en kennis zijn niet triviaal, maar wel onvoldoende in de wereld van morgen. ‘Agile talent’ biedt een oplossing aan bedrijven, die toekomstbestendig willen worden en blijven.

De noodzaak van agile talent

Met de selectiecriteria van vandaag is het onmogelijk om de uitdagingen van morgen en overmorgen het hoofd te bieden. Het draait om de criteria van de toekomst. Agile talent speelt hierin een sleutelrol. Het wordt simpelweg relevanter om het selectieproces te valideren en objectiveren. Dit is noodzakelijk om een betere voorspelbaarheid van toekomstig succes te kunnen garanderen aan onze cliënten.

Talent behouden is een kunst

Het belang van agile talent neemt toe. Tegelijkertijd is talent gemiddeld steeds minder loyaal aan de werkgever en stijgen de kosten voor werving en selectie door de aantrekkende arbeidsmarkt. Mede hierdoor is er vanuit onze cliënten een groeiende vraag naar een betere voorspelbaarheid van toekomstig succes van kandidaten.

Vragen omtrent nieuwe selectiecriteria

Vragen waarmee onze klanten in dit licht geconfronteerd worden zijn bijvoorbeeld:

  • Wat zijn de selectiecriteria voor toekomstbestendig talent, waarmee de bedrijfsdoelstellingen van morgen behaald kunnen worden?
  • Hoe kan ik agile talent binnen mijn bedrijf herkennen? Is het mogelijk om dit soort talenten beter aan mijn organisatie te binden?
  • Zijn er casestudies van bedrijven die voorlopen op dit terrein, waar wij als organisatie iets van kunnen leren?
  • Hoe kan ik mijn selectieprocedure voor toekomstig talent zo inrichten, dat ik minder afhankelijk ben van externe consultants?

‘HR agility scan’ van medewerkers & management

De partners en consultants van De Vroedt & Thierry kunnen u helpen bij het maken van een HR agility scan. Deze tool brengt in kaart of uw management toekomstbestendig en geoutilleerd is om de uitdagingen van morgen en overmorgen het hoofd te bieden. Heeft u op dit vlak een scherp beeld van uw actuele personeelsbestand?

Wat heb ik op dit moment?
Wat heb ik NU nodig?
Wat heb ik STRAKS nodig?

De Vroedt & Thierry is in staat om u te adviseren over de selectiecriteria van de toekomst, die op basis van wetenschappelijk onderzoek een grotere voorspellende waarde hebben van succes.

De Vroedt & Thierry: actuele kennis over agile talent

De Vroedt & Thierry bezit actuele kennis over agile talent. Wij zijn in staat om de selectiecriteria van de nabije toekomst in onze (executive) searches te verdisconteren. Bovendien kunnen we onze kennis aan u overdragen om het selectieproces bij uw organisatie te optimaliseren.

MEER INFORMATIE OVER AGILE TALENT?

We vertellen het u graag in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek.