40 jaar ervaring in executive search in o.a.
sr. management, directie en toezichthoudende functies

Executive Search

De Vroedt & Thierry is actief in een breed werkveld op het terrein van executive search. We bedienen onze cliënten door gekwalificeerd talent te selecteren in een veelheid aan disciplines, waaronder: algemeen management, financieel management, HR management, marketing- en salesmanagement, ICT/automatisering, inkoopmanagement, etc. Onze ambitie is om cliënten door middel van de selectie van gekwalificeerd talent voor te bereiden op de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden.

Werkwijze bij executive search

Onze visie is dat het bij executive search niet alleen gaat om ‘sec’ de meest getalenteerde kandidaat, maar om talent in een bepaalde context. Daarom starten we iedere (executive) search met het in kaart brengen van de specifieke situatie bij de cliënt. Door middel van deze ‘context scan’ verdiepen we ons in de volgende aspecten:

  • de cultuur van de organisatie
  • de fase waarin de organisatie zich bevindt
  • de huidige strategie
  • de doelstellingen
  • naaste collegae

Onze kracht

Voor een goede samenwerking met onze cliënten is het noodzakelijk dat wij zelf ook uitsluitend de beste mensen in dienst hebben. Onze medewerkers zijn zorgvuldig geselecteerd op kennis, persoonlijkheid en attitude. Ze vragen door en stellen de vraag achter de vraag. Alleen vanuit die houding zijn wij in staat om ons werk goed te doen en kunnen wij toegevoegde waarde bieden aan onze klanten.

Methode bij selectieproces executive search

Kandidaten worden door ons kantoor geselecteerd middels de methode van criteriumgericht interviewen. Deze methode kent zijn oorsprong in de Verenigde Staten en zorgt voor een objectivering van de selectie. Via een door ons vervaardigd feedbackformulier leggen we de belangrijkste competenties, persoonskenmerken en drijfveren per searchopdracht vast. De resultaten van de interviews met kandidaten worden teruggekoppeld via een gerichte managementrapportage.

Negen stappen in het search proces

Binnen ons executive search bureau werken we standaard met het vierogenprincipe. Dit betekent dat bij iedere search twee partners en/of consultants betrokken zijn. Het gehele searchproces bestaat uit negen systematische stappen in drie fases: de voorbereiding, selectie en verificatie. Dit selectieproces staat gedetailleerd beschreven in ons nieuwste boek ‘De 9 cruciale stappen bij de selectie van Agile Talent’ (een uitgave van uitgeverij Business Contact, auteur: Ralf Knegtmans).

Technologische ontwikkelingen

Naast de jarenlange expertise van onze partners en consultants, de inzet van objectiveringsmethodieken en onze specifieke werkwijze bij referentieonderzoeken, volgen wij de technologische ontwikkelingen binnen ons vakgebied op de voet. Via een aantal strategische partnerships hebben wij de beschikking over een arsenaal aan moderne, gevalideerde assessment- en testsystemen.

Voorspelbaarheid van toekomstig succes

Ook de laatste digitale technieken betrekken wij in onze selectietrajecten. Denk hierbij aan big data analyses, algoritmen die leiderschapscapaciteiten kunnen identificeren en artificiële intelligentie software. Deze ontwikkelingen dwingen ons voortdurend om het selectieproces te evalueren en aan te passen. We beschikken tegelijkertijd over een groot aantal methodieken om de voorspelbaarheid van toekomstig succes van kandidaten significant te vergroten.

Toekomst: samensmelting van search- en organisatieadvies

Onze overtuiging is dat het vak van headhunter zich de komende jaren verder zal professionaliseren. Er zal een vermenging ontstaan tussen (executive) search- en organisatieadvies activiteiten. Onze partners en consultants fungeren daarbij als adviseur en klankbord van onze opdrachtgever.

MEER INFORMATIE OVER EXECUTIVE SEARCH?

We vertellen het u graag in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek.