Jacques KuyfPartner

Jacques Kuyf

Jacques Kuyf is een strategisch adviseur en bestuurder met een brede achtergrond in onder meer de corporate-, marketing- en mediawereld. Hij leidde in de jaren ’90 marketing- en reclameadviesbureau  FHV/BBDO en was tot 2005 CEO van BBDO Nederland. Erna was hij tot 2014 CEO van de FD Mediagroep. In die periode stond hij aan het hoofd van een onderneming die als een van de eerste de transitie maakte van een analoog naar digitaal multimediaal uitgeefbedrijf (met onder meer de merken Het Financieele Dagblad, BNR Nieuwsradio en Company Info). De afgelopen jaren was Kuyf onder meer ook branchevoorzitter van NDP Nieuwsmedia en tot 2016 CCO van Stage Entertainment (tot aan de verkoop aan CVC Capital Managment).
In de afgelopen jaren combineerde hij zijn bestuurlijke, strategische en conceptuele talenten en vakmanschap om zowel complexe organisatorische als commerciële vraagstukken vanuit het bedrijfsperspectief aan te sturen.
Recent is hij partner geworden bij De Vroedt & Thierry. Hij combineert deze activiteiten met een aantal commissariaten, investeringsprojecten en adviseurschappen.

DE VISIE VAN JACQUES

“Geen business case is nog stabiel. De wereld is onderhevig aan grote technologische, maatschappelijke en bestuurlijke verandering.  Dat vereist zowel van het management als van de toezichthouders dat ze een strategie hebben die toekomstbestendig is. Het wordt steeds crucialer dat organisaties ‘agile’ talent aan zich weten te binden, waardoor wendbaar, alert en conceptueel gehandeld kan worden. Dat vereist ook vakspecialisten en management professionals die het einddoel in het vizier weten te houden. Binnen die directies en raden van bestuur en commissarissen is het cruciaal dat talent, diversiteit en professionaliteit hand in hand gaan. Ook binnen een professionele organisatie als De Vroedt & Thierry zijn digitale technieken behulpzaam, aanvullend aan de waarneming van partners en consultants, om de voorspellende waarde van de effectiviteit van een potentiele kandidaat te verkrijgen. Echter wanneer de strategie scherp is als ook de setting helder is van waaruit een kandidaat geacht wordt te gaan werken is het selectieproces, vanuit mijn achtergrond en ervaring, nog doelgerichter te realiseren.  Het is daarom dat ik mij ook bovenal zal bezighouden met vraagstukken en opdrachten die samenhangen met het toezicht en bestuur van organisaties.”