De Vroedt & Thierry adviseert klanten om hen
klaar te maken voor de veranderende wereld

WERKVELD

De Vroedt & Thierry werkt onder andere voor beursgenoteerde bedrijven, familiebedrijven, private equity funds, culturele en publieke/private instellingen en ngo’s. Deze organisaties hebben gemeen dat zij door middel van het aan te trekken toptalent hun business case en besturing willen verbeteren.

Relaties ondersteunen in searches

De Vroedt & Thierry beschikt over ruim veertig jaar expertise op het gebied van executive search. Wij ondersteunen onze klanten middels searches in het vinden van toekomstbestendig talent en stellen hen in staat om zich aan te passen aan de nieuwe status quo. Wij geven indien gewenst ook advies over hoe cliënten hun selectietraject beter kunnen inrichten, zodat zij minder afhankelijk zijn van externe consultants.

Actuele vraagstukken van cliënten

Onze cliënten worden geconfronteerd met vraagstukken, zoals:

  • Hoe vind ik de juiste mensen in een wereld die sneller dan ooit verandert en waar opgedane kennis en ervaring snel hun waarde verliezen?
  • Wat zijn de selectiecriteria voor toekomstbestendig of agile talent, waarmee de bedrijfsdoelstellingen van morgen behaald kunnen worden?
  • Welke betrouwbare en valide tools of hulpmiddelen kan ik als bedrijf inzetten om de selectie van het toekomstbestendige talent te verbeteren en te objectiveren?
  • Hoe voldoen we aan de maatschappelijke vraag naar diversiteit in organisaties?
  • Welke invloed hebben de technologische ontwikkelingen en digitalisering op toezicht en bestuur?
  • Hoe vinden en binden we toekomstbestendig talent en zorgen we voor een goede doorstroming ervan?

Marktontwikkelingen vertaald naar dienstenpakket

In onze beleving vraagt de huidige markt om een product- en dienstenpakket, dat is toegesneden op bovenstaande en andere fundamentele vragen (naast het bieden van een uitstekende basisdienstverlening). Om die reden heeft het team van De Vroedt & Thierry een dienstenpakket samengesteld op het gebied van leadership consultancy en executive search. Dit past bij moderne en resultaatgerichte bedrijfsvoering.

MEER INFORMATIE OVER ONS WERKVELD?

We vertellen het u graag in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek.