Kunnen, willen, zijn

Kunnen, willen, zijn

kunnen-willen-zijn-figuur-de-vroedt-en-thierry
Bron: boek ‘Agile talent, 9 cruciale stappen bij de selectie van het toptalent van morgen’

Kunnen, willen, zijn

Bij elke selectie van toekomstbestendig toptalent dien je in onze ogen drie assen te betrekken: kunnen, willen en zijn (competenties, drijfveren en persoonlijkheid).

  • Kunnen staat voor ervaring, competenties en IQ, oftewel kunnen en weten. Het zijn de criteria waar vanouds op wordt geselecteerd, maar die op zichzelf bezien onvoldoende voorspellende waarde voor succes hebben.
  • Bij willen gaat het om de drijfveren van het talent. Professor David McClelland van Harvard stelt dat drijfveren of motieven eigenlijk niets anders zijn dan datgene waar wij het grootste deel van de tijd aan denken. Het zijn betrouwbare voorspellers van ons gedrag op langere termijn (zowel privé als op het werk). McClelland onderkent drie dominante drijfveren: de prestatiedrijfveer, de relatiedrijfveer en de invloeddrijfveer. Wanneer je in lijn met een bepaalde drijfveer handelt, dan geeft dat energie en voldoening. Je laadt je accu als het ware op. Drijfveren zijn nauwelijks te veranderen bij volwassenen en zijn niet aan de buitenkant waar te nemen. Aangezien de behoeften die mensen op basis van hun drijfveren hebben meestal nogal sterk zijn en ze onder invloed van stress-situaties een nog dominantere rol opeisen/vervullen, is het belangrijk om deze mee te nemen bij de selectie.
  • Bij zijn gaat het om de persoonskenmerken van iemand. In een wereld die sterk in verandering is, zullen persoonskenmerken als leervermogen, aanpassingsvermogen en veerkracht meer en meer aandacht krijgen bij de selectie van het toptalent voor morgen.
  • "IQ is zeker niet triviaal. Het lastige met het begrip intelligentie is dat het aan de ene kant op basis van empirische en wetenschappelijke studies een belangrijk ingrediënt is voor succesvolle prestaties, maar aan de andere kant geïsoleerd bezien geen garantie biedt op succes. Op basis van mijn werk stel ik vast dat het uiteindelijk vooral een heel belangrijke, zelfs noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde is. Alle talenten die hier aan tafel komen zijn zonder uitzondering meer dan gemiddeld intelligent. Alles overziende zijn academische prestaties en een hoog IQ sec slechte voorspellers van toekomstig maatschappelijk succes. Er is veel meer nodig om er te komen. Uiteindelijk draait alles om de cocktail van kunnen (competenties), willen (drijfveren) en zijn (persoonskenmerken)!"

    Ralf Knegtmans – Managing Partner De Vroedt en Thierry
    Ralf Knegtmans – Managing Partner De Vroedt en Thierry (Bron: 'Hoe word je CEO?', Ralf Knegtmans)
kunnen-willen-zijn-de-vrroedt-en-thierry-drijveren-persoonskenmerken

Drijfveren en persoonskenmerken steeds belangrijker

Bij de selectie van nieuwe talenten is er over het algemeen nog steeds een overwaardering voor wat zij kunnen en weten, dit terwijl de drijfveren (willen) en persoonskenmerken (zijn) van een kandidaat steeds bepalender zijn voor toekomstig succes. U leest hier uitgebreid over in onze boeken ‘Agile talent – 9 cruciale stappen bij de selectie van het toptalent van morgen’ en ‘Hoe word je CEO? – Over competenties, persoonlijkheid en drijfveren’.

Hoe wij precies werken en wat onze expertise voor uw organisatie kan betekenen, vertellen wij u graag in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek.

Hoe wij precies werken en wat onze expertise voor uw organisatie kan betekenen, vertellen wij u graag in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek.

kunnen-willen-zijn-de-vroedt-en-thierry-meetbaar-maken

Kunnen, willen en zijn meetbaar maken

Wij beschikken over de tools om kunnen, willen en zijn meetbaar en objectiveerbaar te maken. Hiermee wordt de voorspelbaarheid van het succes van kandidaten in een bepaalde rol en in een bepaalde context vergroot.

Verder lezen

Agile talent

Boek ‘Agile Talent – De negen cruciale stappen bij de selectie van het toptalent van morgen’. De wereld verandert sneller dan ooit tevoren. Onder invloed van technologische ontwikkelingen [...]

Hoe word je CEO?

Boek ‘Hoe word je CEO? – Over competenties, persoonlijkheid en drijfveren’. Als je nu carrière wilt maken en de ambitie hebt om bijvoorbeeld CEO te worden, kun je allang niet meer volstaan [...]

©2023 De Vroedt & Thierry All Right Reserved | Privacy Statement

Website Design SEO Green Creatives

de-vroedt-en-thierry-logo-wit

Contact

De Boelelaan 32
1083 HJ Amsterdam
Tel: +31 (0)20 6 627 627
Mob: +31 (0)6 29 15 43 86
Email: info@devroedtenthierry.nl

Pagina’s

Home
Onze signatuur & werkwijze
Producten & diensten
Sectorexpertise
Boeken
In de media
Over ons

cornerstone-logo-small
aesc-logo-small-mobile

©2023 De Vroedt & Thierry All Right Reserved |
Privacy Statement

Website Design SEO Green Creatives

Start typing and press Enter to search