Aylin BilicAssociate partner

Aylin heeft lange carrière in het bedrijfsleven, een brede achtergrond in onder andere de corporate organisatieadvies- en  telecomwereld. Zowel als adviseur, commercieel verantwoordelijke en directeur. In veel van haar rollen werkte ze voor of nauw samen met overheidsorganisaties. Aylin gelooft sterk in meer uitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven. Aylin: ‘Dat gebeurt in Nederland te weinig, waardoor dat twee gescheiden werelden blijven, terwijl ze meer van elkaar kunnen leren. Die scheiding is bijvoorbeeld een van de redenen dat de aanpak van de coronacrisis in Nederland zo traag op gang kwam.’

Verder is Aylin ook actief in de media. Zo is ze columnist bij NRC Handelsblad en schuift ze regelmatig aan bij tv-programma’s zoals Goedemorgen Nederland en De Vooravond en bij verschillende praat- en nieuwsprogramma’s op de radio. Daar becommentarieert en duidt ze actuele ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Ook treedt ze op als dagvoorzitter en debatleider.

De wortels van Aylin liggen in de stad Izmir – het vroegere Smyrna-. Als kind heeft ze de zomers doorgebracht aan de Egeische Zee waar haar hele familie woont. Ze spreekt daardoor vloeiend Turks. Haar culturele achtergrond draagt eraan bij dat ze kan werken binnen verschillende (bedrijfs)culturen. Bij de Vroedt & Thierry houdt ze zich onder meer bezig met executive search voor de publieke sector en de energiebranche. ‘De energiesector maakt momenteel een enorme draai door de energietransitie en het zoeken van schone alternatieven voor olie en gas. Dat vraagt om creatieve, innovatieve en maatschappijbetrokken executives. Het geeft mij veel voldoening om daaraan bij te dragen.’

De visie van Aylin
‘Als je daden anderen inspireren om meer te dromen, meer te leren, meer te doen en meer te worden, dan ben je een echte leider.’ Dat citaat van de vroegere Amerikaanse president John Quincy Adams weerspiegelt mijn visie op leiderschap. Ik denk dat veel bedrijven en organisaties daar in de jaren tachtig en negentig enigszins van weggedreven waren. Maar door de lessen van de krediet- en klimaatcrisis zie ik onze maatschappij, en zeker het bedrijfsleven, gestaag weer evolueren in de goede richting. Van het najagen van eigenbelang naar meer maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid en het vinden van voldoening in andere zaken dan geld en aanzien. Met name jonge professionals stellen andere eisen aan werk, carrière en de organisatiedoelen dan twintig, dertig jaar geleden. Daar hoort een ander soort leiderschap bij: dienend, coachend, betrokken en verbindend. Daarin geloven en daaraan willen bijdragen: dat is de kern van executive search anno 2021. Ik ben daarbij bewust bezig met het stimuleren van en het ruimte geven aan diversiteit bij bedrijven en organisaties.  

©2021 De Vroedt & Thierry All Right Reserved | Privacy Statement

de-vroedt-en-thierry-logo-wit

Contact

De Boelelaan 32
1083 HJ Amsterdam
Tel: +31 (0)20 6 627 627
Mob: +31 (0)6 29 15 43 86
Email: info@devroedtenthierry.nl

Pagina’s

Home
Onze signatuur & werkwijze
Producten & diensten
Sectorexpertise
Boeken
In de media
Over ons

cornerstone-logo-small
aesc-logo-small-mobile

©2021 De Vroedt & Thierry All Right Reserved |
Privacy Statement

Start typing and press Enter to search