Dries van IngenExecutive en persoonlijk coach, geaffilieerd met De Vroedt & Thierry

Vanaf 2000 heeft Dries van Ingen een eigen praktijk in Amsterdam en ontvangt hij cliënten die behoefte voelen aan schraging en reflectie op hun werksituatie, en in het verlengde daarvan veelal op hun persoonlijke omstandigheden. Cliënten zijn the young & bright, executives van beursgenoteerde bedrijven en familiebedrijven, directeuren in de culturele sector en topambtenaren. Vanaf 2007 heeft Dries een intensieve samenwerking met De Vroedt & Thierry.

Dries van Ingen was van 1996 tot 2017 algemeen directeur van Boom uitgevers, Amsterdam, en bekleedde 25 jaar directiefuncties. Daarvoor was hij uitgever. Na zijn studie schreef hij als zelfstandig publicist een reeks tekstboeken voor het onderwijs die werden uitgegeven bij Meulenhoff en onderzoeksjournalistieke artikelen voor NRC Handelsblad. In 2018 en 2019 was hij directeur a.i. van Poetry International Rotterdam, om het 50ste festival te organiseren.

Als commissaris is hij betrokken geweest bij mediabedrijven, als De Haaien en Africa Interactive (thans Makmende), een social venture met circa 3000 lokale Afrikaanse videojournalisten als fundament. Hij was als co-investor betrokken bij new ventures.

Diverse bestuursfuncties brachten hem in de haarvaten van cultuur en maatschappij, bijvoorbeeld als voorzitter van de Stichting Internationale Spinozaprijs voor ethiek, bestuurslid van De Gouden Ganzenveer en nu als voorzitter van het bestuur van de Strijkkwartet Biennale Amsterdam.

De visie van Dries
Doel van de gesprekken is het (her)vinden van levensenergie, levenslust, drijfveren en het zetten van groeistappen. De methodiek is ontstaan uit een sterke wens het leven te begrijpen en wel zodanig dat dit begrip tot praktische levenswijsheden leidt.

De benadering kent twee niveaus: een instrumenteel en existentieel niveau. Het eerste niveau wordt betreden bij gedragsmatige vraagstukken. Het tweede niveau wordt betreden wanneer belemmerende mechanismen een gedragsverrijking tegengaan.

Op het instrumentele niveau worden de ongeschreven regels, de wetten die in organisaties gelden, zichtbaar gemaakt. Wetten worden gescheiden van wanen. Mechanismen worden zichtbaar gemaakt. Het existentiële niveau kent als centrale begrippen autonomie, en het diepere zelf, het samenstel van aangeboren eigenschappen als energie brengend en richtingbepalend principe.

De rol van coach wordt vervuld vanuit eigen ervaring met professioneel en persoonlijk groeien, en doorvoelde kennis van filosofie, psychologie en geschiedenis. Cliënten ervaren in mij een empathisch bondgenoot.

Publicaties
Hij publiceerde over zijn methodiek het boek Kernkracht, vanuit bestaansdrift naar zelfvertrouwen (2020, Boom, Amsterdam) en het artikel De oneindige kracht van het Zelf (2019, Coachlink Magazine).

Andere publicaties zijn de artikelen Worden wat je bent: ontdekking van het Zelf (in Het coachingsmethoden boek, Uitgeverij Boom/Nelissen, 2011) en Beheersing van angst (in Het coachingstechnieken boek, Uitgeverij Boom/Nelissen, 2012).

©2021 De Vroedt & Thierry All Right Reserved | Privacy Statement

de-vroedt-en-thierry-logo-wit

Contact

De Boelelaan 32
1083 HJ Amsterdam
Tel: +31 (0)20 6 627 627
Mob: +31 (0)6 29 15 43 86
Email: info@devroedtenthierry.nl

Pagina’s

Home
Onze signatuur & werkwijze
Producten & diensten
Sectorexpertise
Boeken
In de media
Over ons

cornerstone-logo-small
aesc-logo-small-mobile

©2021 De Vroedt & Thierry All Right Reserved |
Privacy Statement

Start typing and press Enter to search