Dries van IngenExecutive Coach / Vertrouwenspersoon

  DRIES VAN INGEN

  Dries van Ingen is algemeen directeur van Boom Uitgevers Amsterdam, en bekleedt ruim 20 jaar directiefuncties. Daarvoor was hij uitgever. Na zijn studie schreef hij als zelfstandig publicist een reeks tekstboeken voor het onderwijs die werden uitgegeven bij Meulenhoff en onderzoeksjournalistieke artikelen voor NRC Handelsblad. Dat voerde hem naar Latijns Amerika en Afrika.

  Als commissaris is hij betrokken geweest bij mediabedrijven, en thans bij Africa Interactive, een social venture met circa 300 lokale Afrikaanse videojournalisten als fundament. Hij is als co-investor betrokken bij new ventures.

  Diverse bestuursfuncties brachten hem in de haarvaten van cultuur en maatschappij, bijvoorbeeld als voorzitter van de Stichting Internationale Spinozaprijs voor ethiek, en nu als lid van het bestuur van De Gouden Ganzenveer.

  Vanaf 2000 heeft hij in Amsterdam een eigen praktijk en ontvangt hij cliënten die behoefte voelen aan schraging en reflectie op hun werksituatie, en in het verlengde daarvan veelal op hun persoonlijke omstandigheden. Clienten zijn the young & bright, executives van beursgenoteerde bedrijven en familiebedrijven, en topambtenaren. Vanaf 2007 werken De Vroedt & Thierry en hij samen. In 2015 werd hij geassocieerd.

  DE VISIE VAN DRIES

  “Doel van de gesprekken is het (her)vinden van levensenergie, levenslust, drijfveren en het zetten van groeistappen. De methodiek is ontstaan uit een sterke wens het leven te begrijpen en wel zodanig dat dit begrip tot praktische levenswijsheden leidt.

  De benadering kent twee niveau’s: een instrumenteel en existentieel niveau. Het eerste niveau wordt betreden bij gedragsmatige vraagstukken. Het tweede niveau wordt betreden wanneer belemmerende mechanismen een gedragsverrijking tegengaan.

  Op het instrumentele niveau worden de ongeschreven regels, de wetten die in organisaties gelden, zichtbaar gemaakt. Wetten worden gescheiden van wanen. Mechanismen worden zichtbaar gemaakt. Het existentiele niveau kent als centrale begrippen autonomie, en het diepere zelf, het samenstel van aangeboren eigenschappen als richtingbepalend principe.

  De rol van vertrouwenspersoon/executive coach wordt vervuld vanuit eigen ervaring met professioneel en persoonlijk groeien, en doorvoelde kennis van filosofie, psychologie en geschiedenis. Cliënten ervaren in mij een empathisch bondgenoot.”

  Vul hier uw zoekopdracht in

  Marilijn Boumeestermonique